0529452330

©2020 by Shoval-Nesher Recycling and recovery. Proudly created with Wix.com

מי אנחנו

בעלות: נשר- מפעלי מלט ישראליים

בעלות: שובל – מחזור והשבה

יו"ר דריקטוריון

אבי פלד (תת אלוף במיל) - בעל תואר ראשון במזה"ת ומדעי המדינה , תואר שני באסטרטגיה ובטחון לאומי

ומאסטר פילוסופי באסטרטגיה ובטחון לאומי בהודו.

מנכ"ל

אורן כהן (אל"מ במי"ל) - מנכ"ל. בעל תואר ראשון במנהל עסקים, תואר שני מדיניות ציבורית. בעל נסיון רב בהובלת פרויקטים עתירי משאבים.

 

אודות החברה

להיות חברה מובילה בתחום פתרונות מחזור והשבת אנרגיה תוך מיצוי מרבי של משאבי הסביבה והפחתת הפגיעה בסביבה. החברה תיישם פתרונות ייחודיים ואפקטיביים לטיפול בסוגים שונים ומגוונים של חומרים/שארית.